HiSztorik - Nemere István: A tenger fia


Nemere István: A ​tenger fia (Horthy 1.)
Gold Book, Debrecen, 2017
320 oldal, ISBN: 9789634264613


Fülszöveg:
Nemere ​István Horthy Miklós életét feldolgozó regénytrilógiájának első kötetében születésétől az I. világháború kitöréséig követi nyomon Magyarország későbbi kormányzójának életútját.

A Kenderesen, a XVII. században nemesi címet kapott család birtokán töltött gyermekévek, a családi háttér, a debreceni és soproni tanulmányok a gyermek Horthy jellemfejlődésének meghatározó évei voltak. Az ifjú Miklós tizenhat évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett az Osztrák–Magyar Monarchia fiumei haditengerészeti akadémiájára, ahol kiváló sportemberré és fiatal tisztté vált.

Szolgálata során szinte az egész világot bejárta, számos hatás érte. A császári udvar és hadvezetés felfigyelt a tehetségére, szokatlanul gyors karriert futott be. Ferenc József szárnysegédje is volt, és az I. világháború kitörésekor már sorhajókapitányi rangban szolgált.

A szerző Horthy Miklós életpályájának rekonstruálása során különös gondot fordított az 1867-es kiegyezést követően Magyarországon és a monarchiában bekövetkezett társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok és változások bemutatására. A kötet lapjain megelevenednek a soknemzetiségű, sok szempontból megosztott, mégis egységes monarchia hétköznapjai, a bécsi udvar konfliktusai és a közép-európai nagyhatalom szerepének megváltozása a világpolitika nagy színpadán.

Nemere István életrajzi regénye kiváló korkép a XIX. század második felének és a XX. század első másfél évtizedének Magyarországáról, Európájáról és világáról.

Előszóként:
Horthy Miklós alakja a magyar történelem egyik legellentmondásosabb figurája, könyvet írni az életéről, még ha az regényes formában is történik, igencsak bátor vállalkozás. Jelen esetben Nemere István, a kortárs magyar (ponyva)irodalmi élet „polihisztora” ragadott tollat, hogy trilógia formájában megismertesse olvasóit a későbbi kormányzó életútjával. Tudom, az író személye és korábbi munkássága miatt többekben felmerül a kétely (igen, bennem is felmerült) a regény hitelességét illetően, de az izgalmas téma legyűrte a fenntartásaimat, és nagy érdeklődéssel vetettem bele magamat a történetbe.


Értékelés:
Inkább életrajz, mint regény.
Az ifjú Horthy Miklós, kép forrása: pinterest
A kötet mintegy negyven év eseményeit (a fülszövegben foglaltakkal ellentétben nem az I. vh. kitöréséig, hanem 1917 májusáig) próbálja összefoglalni, kitérve Horthy gyermekkorára, akadémiai éveire és haditengerészeti pályafutásának főbb állomásaira. Látszik, hogy sok-sok óra kutatómunka előzte meg a könyv megírását, meglehetősen tényszerű lett, érzésem szerint kissé naplószerű. Ez egyik oldalról pozitívum, hiszen rengeteg érdekes információval lettem gazdagabb Horthy életének első feléről és főleg a Császári és Királyi Haditengerészetről, azonban ez a tényszerűség jelen esetben kicsit az olvasmányosság és a regényesség rovására ment. Az események leíródtak, nem megtörténtek, éppen ezért Horthy alakja is kissé távol maradt tőlem, nem vált belőle hús-vér szereplő. Hiába mondja el Nemere a kor egyik legelbűvölőbb, legszórakoztatóbb alakjának, a lapokról nem jött át ez a fajta karizma. Ezen kívül a gyorsan váltakozó rövid színek/fejezetek is zavarták a történetbe való mélyebb belefeledkezésemet.

Életrajzként megállja a helyét, történelmi regénynek gyenge. 
Igaz, a fülszöveg életrajzi regényként definiálja a könyvet, nem történelmi regényként, én mégis hiányoltam az egyes izgalmasabb események (pl. egy tengeri vihar, a barcelonai kaland, az isztambuli másfél év) hosszabb, regényszerűbb, kalandosabb kifejtését, még ha ezek az epizódok így csak a fantázia szüleményei lettek volna. Tudom, ez némi ellentmondásban van azzal, hogy az előszóban a történelmi hitelesség kérdéskörét feszegettem, most mégis hiányolom a fikciót. Mégis, így túlságosan „megúszósnak” éreztem a cselekményt. Egyszerűen hiányzott belőle egy minimális izgalom és feszültség.


Az SMS Habsburg, kép forrása: wikipedia


Társadalmi, politikai és gazdasági korrajz?
Így az olvasást követően kissé túlzónak érzem a fülszöveg megállapításait. Az iskolai tananyaghoz képest egyedül a Császári és Királyi Haditengerészet felépítésével, működésével és haderejével kapcsolatosan tartalmaz lényegi többletinformációt.

10-es skálán 7 pont, pedig a feketeleves még hátra van, hiszen Horthy életének valamennyi kényes témája csak ez után következik. Az, hogy Nemerének sikerül-e megugrania ezt az igen magas lécet, amit a téma állít elé, a jövő zenéje. Kíváncsian várom.


Jehuka

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések